EMAS

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

greenEMAS

EMASMAX

INSTALACJE

EMAS – na czym polega ?

EMAS to nawierzchnia hamująca
skonstruowana z materiału
absorbującego energię, która pod
naporem samolotu ulega zniszczeniu,
zapewniając w krótkim czasie łagodne
i zdecydowane zmniejszenie
prędkości, aż do pełnego zatrzymania.

 • Kontrolowane zmniejszenie prędkości samolotu w
  wypadku przekołowania poza DS – bezpieczne
  zatrzymanie
 • Zmniejszenie obrażeń personelu oraz minimalizacja
  uszkodzeń samolotu oraz otoczenia wypadku
  przekołowania poza DS – szybkie usunięcie
  samolotu/wraku
 • Optymalizacja wykorzystania terenu zmniejszając
  deklarowane odległości, a zatem poprawa osiągów –
  zwiększenie dochodu portu, wyższy ciężar startowy
  samolotów, nowe typy samolotów etc.

NAWIERZCHNIOWE SYSTEMY AWARYJNEGO HAMOWANIA SAMOLOTÓW

Nawierzchniowe płaszczyzny hamujące (NPH) są to elementy pola wzlotów o nawierzchni sztucznej, której nośność nie jest niewystarczająca do przeniesienia obciążeń kołującego po niej statku powietrznego, w wyniku czego nawierzchnia ulega zniszczeniu a powstające podczas tego procesu opory toczenia powodują wytracenie prędkości i zatrzymanie statku powietrznego.

Kiedy konieczna jest instalacja EMAS Engineered Material Arresting System?

 • Zbyt mala strefa RESA (Runway End Safety Area) niezgodna z wymogami (non-compliany)

 • EMAS zwiększa bezpieczeństwo w przypadku:
  • rzędna wysokości i lokalizacja /tabletop runway/
  • przeszkód wodnych
  • dróg na podejściach do lotniska
  • przeszkód lotniczych (sąsiadujących budynków)
  • inne niebezpieczeństwa/przeszkody w pobliżu DS