Certyfikaty

Bezpieczeństwo, poufność i jakość świadczonych usług

Wspólnicy, Zarząd, Pracownicy, jak również Współpracownicy MMC Consulting® sp. z o.o., posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych krajowych, NATO oraz UE na różnych poziomach, a tłumacze posiadają certyfikację tłumacza przysięgłego. Ponadto firma posiada certyfikaty krajowe i zagraniczne, gwarantujące najwyższą jakość świadczonych usług. Do najważniejszych należą:

  1. Koncesja MSWiA Nr B-019/2011 na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  2. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą normy PN-EN ISO 9001:2015
  3. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą AQAP 2110:2016
  4. Certyfikat Wewnętrznego System Kontroli zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015
  5. Certyfikat potwierdzający otrzymanie Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej Nr 3008H

W 2022 r. firma przystąpiła do światowego systemu logistycznego GS1, a także, jako wyłączny przedstawiciel w Polsce firmy Engineered Arresting Systems /ESCO/ należy do AmCham Polska (American Chamber of Commerce). Dodatkowo przedstawiciele MMC zostali przeszkoleni u producentów oferowanego sprzętu, a w szczególności w zaawansowanym zakresie (budowa, obsługa, eksploatacja, remont, wsparcie logistyczne) przez firmy ESCO oraz AM General LLC.