PL/EN

Zagraniczne firmy w Polsce

Z uwagi na dynamicznie rozwijający się rynek w Polsce i rosnące zapotrzebowanie na różnego rodzaju produkty i usługi, zarówno sektora cywilnego, jak i militarnego (wojsko, policja), coraz więcej firm zagranicznych stara się rozwinąć swoją działalność na polskim rynku. Inwestowanie w Polsce daje wiele możliwości, jak również stwarza nowe wyzwania. Przepisy celne, uwarunkowania polityczne, sposób prowadzenia działalności gospodarczej, różnice kulturowe, jak również bariera językowa to czynniki, które należy zgłębić i zrozumieć przed rozpoczęciem działań biznesowych w Polsce. Zebranie tych informacji jest czasochłonne i pracochłonne, zwłaszcza dla podmiotów zagranicznych nie mających swych przedstawicielstw w Polsce.

slider06.jpg

Etyka w biznesie, profesjonalizm i skuteczność

MMC CONSULTING® sp. z o.o., funkcjonując na rynku od 1994 roku opiera swoją działalność na współpracy z konsultantami mającymi rozległe doświadczenie w doradztwie wojskowym, obrocie specjalnym, obsłudze zagranicznych firm przemysłu obronnego oraz tłumaczeniach specjalistycznych. Dzięki temu firma oferuje redukcję czasu analizy rynku i poznania potencjalnych możliwości wprowadzenia produktów czy usług na rynek krajowy. Efektem tych działań jest minimalizacja kosztów prowadzonej działalności biznesowej oraz sukces na polskim rynku.

Przykładem skuteczności i profesjonalizmu działania MMC CONSULTING® sp. z o.o., jest fakt, iż od wielu lat firma jest wyłącznym przedstawicielem amerykańskich firm w Polsce takich jak m.in. AM General LLC czy Engineered Arresting Systems Corporation, Zodiac Arresting Systems /ESCO/ specjalizujących się w obrocie wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym.

slider03.jpg

Bezpieczeństwo, poufność i jakość świadczonych usług

Wspólnicy MMC CONSULTING® sp. z o.o., jak również współpracownicy, posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych krajowych, NATO oraz UE na różnych poziomach, a tłumacze posiadają certyfikację tłumacza przysięgłego. Ponadto firma posiada certyfikaty krajowe i zagraniczne, gwarantujące najwyższą jakość świadczonych usług. Do najważniejszych należą:

1. Certyfikat zgodności Wewnętrznego System Kontroli z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

2. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą AQAP 2110:2016.

3. Koncesja MSWiA Nr B-019/2011  na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

4. Certyfikat potwierdzający otrzymanie Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej Nr 3008H.

slider01.jpg

Nasza oferta

Firma świadczy usługi dla firm poszukujących partnerów strategicznych lub pragnących rozwinąć swoją działalność na polskim rynku. Usługi te obejmują:

 • przygotowywanie wstępnych informacji, analiz, prognoz, planów biznesowych, perspektyw dla Klienta w odniesieniu do polskiego rynku obronnego;
 • wyszukiwanie polskich partnerów biznesowych;
 • doradztwo techniczne;
 • przygotowywanie, asysta i ogólna obsługa przy spotkaniach i wizytach zagranicznych Klientów z polskimi, potencjalnymi partnerami biznesowymi;
 • reprezentacja w Polsce zagranicznych firm przemysłu obronnego;
 • pośrednictwo w obrocie specjalnym;
 • pomoc w składaniu ofert Klientów do przetargów, prowadzenie marketingu wyrobów Klienta na rynku polskim;
 • organizacja prezentacji i obsługa stoisk na wystawach przemysłu obronnego;
 • organizacja szkoleń specjalistycznych dla jednostek resortu obrony narodowej;
 • tłumaczenia z zakresów techniki wojskowej.

Filarem naszej sprzedaży obecnie są następujące usługi i produkty:

 • Systemy awaryjnego hamowania samolotów firmy Engineered Arresting Systems Corporation /ESCO/ (NCAGE 21439), części zamienne i szkolenia:
 • SMARTARREST® - linowy, sterowany komputerowo system awaryjnego hamownia samolotów
 • PORTARREST P-IV® -mobilny system awaryjnego hamownia samolotów
 • BAK-12TM / BAK-14TM – system awaryjnego hamowania samolotu z chowaną liną
 • siatkowo-linowy system awaryjnego hamownia samolotów;
 • pojazdy wojskowe wysokiej mobilności HMMWV, a także NX-360, Bastion, Gladiator oraz części podzespoły i zamienne do nich;
 • podzespoły i części zamienne do statków powietrznych oraz urządzenia i części zamienne do urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych;
 • szkolenia specjalistyczne z zakresu obsługi i eksploatacji systemów awaryjnego hamowania, obsługi oraz naprawy pojazdów HMMWV oraz sprzętu NOSP
slider05.jpg

Wśród naszych Klientów byli i są m.in.:

 • Ambasada Kanady w Warszawie
 • Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie
 • AM General LLC – USA
 • ATK Alliant Techsystems – USA
 • AUTO-HIT Sp. z o.o. – Polska
 • BAE Land Systems OMC – Afryka Południowa
 • BAE Systems Bofors AB – Szwecja
 • BAE Systems Hagglunds AB – Szwecja
 • BRUEL & KJAER POLSKA Sp. z o.o.
 • BUMAR Sp. z o.o. – Polska
 • CUBIC Application – USA
 • Engineered Arresting Systems Corporation, Zodiac Arresting Systems /ESCO/ – USA
 • Ernst & Young Business Advisory Sp. z o.o. – Polska
 • General Dynamics Ltd – USA
 • Israel Military Industries Ltd. – Izrael
 • KIHOMAC - USA
 • Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
 • LEIDOS - USA
 • Lockheed Martin Radar & Sensor Systems – USA
 • Meggitt Defense Systems /FATS/CASWELL/ – USA
 • NOKIA Poland Sp. z o.o.
 • Plasan Sasa Composite Materials – Izrael
 • QUMAK-SEKOM SA – Polska
 • Sherwood Aviation - USA
 • Suzuki Motor Poland Sp. z o.o
slider02.jpg

Zapraszamy do współpracy

Jeśli Państwa firma poszukuje możliwości rozpoczęcia działalności lub ma zamiar ją rozszerzyć w Polsce, MMC CONSULTING® sp. z o.o. oferuje swoje usługi w myśl powiedzenia:

 

„Pryncypium doradztwa polega na intelektualnym zasilaniu Klienta celem uzyskania przez jego projekt maksymalnego powodzenia rynkowego”.

Adres do korespondencji:

MMC CONSULTING® sp. z o.o.

Safony 7
03-642 Warsaw
Poland

mobile: +48 602 335 605
phone:  + 48 22 122 14 55
fax:       +48 22 678 01 01
email:   

MMC Consulting sp. z o.o., ul. Safony 7, 03-642 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000835246, NIP: 5242518269, REGON: 015866251,. Wysokość kapitału zakładowego - 10 000 zł.

MMClogo272x90